Umowę sprzedaży i montażu można sporządzić w:

 • siedzibie WMPH „WASCO” Powałczyn 204, 12-140 Świętajno, powiat Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie lub uzgodnionym między stronami miejscu.

Umowę traktuje się za wiążącą po jej podpisaniu i dokonaniu przedpłaty w wysokości 40% ceny brutto przedmiotu sprzedaży. Zawarta umowa jest podstawą do przekazania czterech oryginalnych egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego (bez projektów branżowych), określa termin realizacji i gwarantuje odbiór zamówionego kompletu elementów konstrukcyjnych domu za cenę określoną w umowie sprzedaży.

Okres realizacji zamówienia wynosi od 8-10 tygodni. Jest to czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania fundamentów.  Odbiór kompletu elementów domu odbywa się loco zakłady produkcyjne WMPH „WASCO”, a koszty załadunku i rozładunku ponosi Producent. Transport jest kosztem Inwestora uzgadnianym każdorazowo z przewoźnikiem. Przykładowo (zestaw samochodowy z naczepą 13 m) koszt ok. 3,00 zł + 23% VAT liczony w obie strony.

I. KOMPLET ELEMENTÓW DREWNIANYCH DOMU TYPU „CHATA”

      DOSTAWA (stan surowy otwarty) OBEJMUJE:

 1. Ściany zewnętrzne z otworami na typowe katalogowe okna i ściany wewnętrzne nośne parteru z bali.
 2. Pełną więźbę dachową, deski dachowe, szczyty, elementy balkonu i ganku (podłoga, tralki, poręcze).
 3. Podłogę parteru i „ślepą” podłogę piętra /sufit parteru/.
 4. Dodatkowe zakupione elementy drewniane (np. deski tarasu, opaski okienne, elementy konstrukcyjne, komplet drewnianych okien i drzwi wejściowe, schody, itp.).

II. PRACE MONTAŻOWE WYKONYWANE PRZEZ EKIPY WMPH „WASCO” W ZAKRESIE DOSTAWY:

Czas montażu domu 4- 14 dni w zależności od typu domu i warunków atmosferycznych.

 1. Ułożenie papy izolacyjnej na fundamencie (zapewnia Inwestor).
 2. Montaż ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych parteru z bali, montaż belek stropowych, montaż więźby dachowej
  z wykorzystaniem łączników montażowych firmy SIMPSON STRONG-TIE  (krokwie, jętki, słupki), montaż ganku.
 3. Zewnętrzne odeskowanie dachu, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (papę zapewnia Inwestor).
 4. Ułożenie „ślepej” podłogi piętra (sufit parteru).
 5. Jednostronne obicie boazerią ścian szczytowych piętra i okapów dachu, założenie balustrad balkonu.
 6. Jednokrotne zabezpieczenie ścian zewnętrznych impregnatem bezbarwnym (zapewnia Inwestor).

Koszty wyżywienia są kosztami własnymi ekip montażowych. W kosztach montażu uwzględniono łączniki (gwoździe, śruby, podkładki). Zakwaterowanie 4 osobowej ekipy zapewnia Inwestor. Koszty zakwaterowania pokrywa Inwestor.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Oferta obejmuje budowę tzw.stanu surowego otwartego lub zamkniętego.

 • PRACE WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES STANDARDOWEJ UMOWY MONTAŻU

System budowy markowych domów drewnianych typu „Chata” jest systemem otwartym, wymagającym współdecydowania Inwestorów o realizacji inwestycji. Prace mogą być realizowane przez WMPH WASCO przy spełnieniu następujących założeń:

– rozliczenie robocizny następować będzie etapami w miarę postępu robót, według aktualnych cenników;

– stosowane rozwiązania materiałowe są wynikiem uzgodnień z Inwestorem

 • BUDOWA POD KLUCZ

– wybór rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych ( np. z któej strony ocieplenie ścian, podział w poziomie i pionie powierzchi poddasza);

– akceptacja jakości wykonanych prac (np. na podstawie zrealizowanych domów+wizyta w siedzibie firmy);

– akceptacja cennika n aposzczególne prace.

 • EKSPORT
 1. Budujemy tylko stany surowe otwarte/zamknięte (nie realizujemy budowy pod klucz).
 2. Przedpłata w wysokości 40% ceny przedmiotu sprzedaży (obowiązuje cennik eksportowy).
 3. Zapłata 100% ceny do dnia odbioru. Odbiór loco zakład produkcyjny WMPH „WASCO”.
 4. Transport i koszty transportu w gestii Inwestora.